اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری

دانشگاه شهرکرد، ۱۱-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نتایج داوری چکیده مقالات ارسالی در  اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری مشخص شده است، جهت اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.

برگزار کنندگان

لینک های مرتبط

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
انجمن جراحی دامپزشکی ایران