همایش های لنگش و آسایش گاو شیری

دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

28-30 اردیبشهت 1400

 

سخن آغازین

انجمن جراحی دامپزشکی ایران متعاقب برگزاری اولین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاوشیری در سال ۱۳۹۵ در تهران و نیز اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاوشیری در اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهرکرد، قصد برگزاری دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاوشیری را در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را دارد. تلاشهایی که نشان دهنده اهمیت موضوع لنگش در گاوشیری بعنوان معضلی با ابعاد گسترده دربرگیرنده مسائل بهداشتی ، تغذیه ای ، نگهداری و حفظ آسایش در یک فرایندی مستقل و نیز در تعامل با یکدیگر نقش ایفا می نماید. پیام حداقل به دست آمده از پاندمی Covid-19 نشان داد که چگونه خرد جمعی و آن هم با عزمی راسخ با بکارگیری همه امکانات بومی و بین المللی می تواند موفقیتهای بسزایی را دربرداشته باشد که در سطوح دیگر از رخدادهای تامل برانگیز نیز می تواند مورد توجه قرار گیردو صنعت گاوشیری با توجه به گستره اقصادی وسیع در جهت تولید شیر و گوشت نمی تواند از چنین نگرشی مستثنی باشد. حفظ سلامتی پا و انگشتان در گاو بعنوان ساختار انتهایی اندامهای حرکتی حکم قلب دوم را در حیوان داشته که باید مورد توجه خاص قرارگیرند. عوامل خطرآفرین در سلامتی آنها چون بهداشت، تغذیه ، محل نگهداری و اصلاح بافت شاخی ، هر کدام به تنهایی و نیز در تعامل با یکدیگر مسئله آفرین و امکان حذف گاو لنگ را از گله فراهم می سازد. بی تردید همایش ملی پیش رو نیت دارد با انگیزه مشارکت دادن هر چه بیشتر و نزدیکتر دامپزشکان، متخصصین علوم دامی، کارشناسان تغذیه دام و اصلاح کنندگان بافت شاخی انگشت، گامهایی را در جهت ارتقا صنعت و تولید شیر و گوشت در قیاسی استاندارد بردارد. امید دست آوردهای حاصله از این دورهمی علمی نیز چون گذشته بتواند بشکلی هدفمند موثر واقع شوند.

به امیددیدار در دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاوهای شیری

ایرج نوروزیان

دبیر علمی همایش

اطلاعیه مهم انجمن جراحی

همراهان گرامی انجمن جراحی دامپزشکی ایران

همانگونه که در اطلاعیه های قبلی نیز آورده شده انجمن جراحی در نظر دارد دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاو های شیر و پانزدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی را در تاریخ های 28-31 اردیبهشت ماه سال 1400  در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار نماید.

همانگونه که این روزها شاهد هستیم متاسفانه بروز بیماری همه گیرکوید – 19 بر بسیاری از فعالیت های جمعی سایه انداخته و همه را واداشته تا به اشکال دیگری فعالیت های جمعی را هدایت نمایند. انجمن جراحی نیز همگام با سیاست گذاری ها و اتفاقات جاری کشور حرکت می کند و بدون تردید تصمیم نهایی اجرای حضوری یا عدم اجرای حضوری کاملا وابسته به شرایط کشور و جهان در آن زمان خواهد داشت. امیدواریم که تمامی تلاش هایی که نوع بشر و هموطنان ما در کنترل و کاهش بلایای این رخداد بزرگ انجام می دهند با بار نشیند و بتوانیم در محیطی صمیمانه ضمن تجدید دیدارها و بحث و تبادل نظر در مورد آینده انجمن جراحی آخرین دستاوردهای خود در زمینه های ذکر شده را تبادل نماییم.

از این رو انجمن جراحی تمامی فرآیندها را به شکل معمول ادامه میدهد و درآینده نزدیک اطلاعات تکمیلی در سایت انجمن و همچنین سایت های همایش ها قرار خواهد گرفت.

از اینکه ما را در برگزاری این همایش همراهی می فرمایید صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که مجموعه شرایط به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم در کمتر از یک سال دیگر در کنار هم دستاوردهای خود را مرور کنیم و مسیری پربارتر را رقم بزنیم.

دبیر خانه انجمن جراحی دامپزشکی ایران