درباره ما

همایش های لنگش و آسایش گاو شیری

دبیرخانه

05136579430

آدرس دبیرخانه

مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی 91895141

بی زمینه 22- سیاه-1
IMG15295977