درباره ما

همایش های لنگش و آسایش گاو شیری

دبیرخانه

۰۵۱۳۶۵۷۹۴۳۰

آدرس دبیرخانه

مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی ۹۱۸۹۵۱۴۱