کمیته علمی

اعضا کمیته علمی دکتر امین بیغم صادق استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد   دکتر سید حسن جارالمسجد دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز   دکتر محمد مهدی دهقان استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران   دکتر سیف الله دهقانی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز    دکتر کامران سرداری استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ادامه مطلب…

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری

درباره ما اولین همایش ملی لنگش و آسایش کاو شیری، شهرکرد، 11-12 اردیبهشت 1398 تلفن 05136579430 آدرس دبیرخانه مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی: 91895141