چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری

درباره ما اولین همایش ملی لنگش و آسایش کاو شیری، شهرکرد، 11-12 اردیبهشت 1398 تلفن 05136579430 آدرس دبیرخانه مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی: 91895141